Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

Οι Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου αφορούν στη μέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των τελικών χρηστών στα τηλεφωνικά κέντρα (call center ή helpdesk) των παρόχων, τόσο για υπηρεσίες σταθερών όσο και κινητών επικοινωνιών. Αφορούν επίσης την ποιότητα εξυπηρέτησης για υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου σε αριθμούς 118ΧΧ. Περιλαμβάνουν δείκτες όπως το ποσοστό αναπάντητων κλήσεων, ο χρόνος απόκρισης, το ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων, κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία μέτρησης υπάρχουν στο σχετικό Κανονισμό Δεικτών Ποιότητας της ΕΕΤΤ (Απόφαση 621/011/27-09-2011, ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011).

Υπόχρεοι μέτρησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων ΔΠ είναι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με περισσότερους από 50.000 συνδρομητές για κάθε κατηγορία υπηρεσιών και είδος υπηρεσία σύνδεσης (άμεση ή έμμεση). Εξαιρούνται επίσης εικονικοί πάροχοι και μεταπωλητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER): Επισημαίνεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΕΤΤ για τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία. Τα αποτελέσματα για τους Δ.Π. δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, όπως κοινοποιήθηκαν στην ΕΕΤΤ από τους υπόχρεους παρόχους, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της ακρίβειάς τους. Επομένως η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δεν ενέχει χαρακτήρα πιστοποίησής τους από την ΕΕΤΤ. Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων κατά την χρήση των αποτελεσμάτων αυτών για την εξαγωγή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων.