Σχετικά

Η διαδικτυακή πύλη metis πήρε το όνομα της από την Ωκεανίδα Μήτιδα, θεά της σοφίας και της φρόνησης και μητέρα της Αθηνάς. Για τους αρχαίους, η Μήτις ήταν επίσης, η προσωποποίηση της πονηριάς και της επαγρύπνησης που καθοδηγούν τους ανθρώπους όταν παίρνουν μία απόφαση ή επιδιώκουν ένα έργο. Στη σύγχρονη εποχή και ειδικότερα στο κόσμο του Διαδικτύου, το metis, αποτελεί το εργαλείο που συγκεντρώνει και παρουσιάζει με «σοφία και φρόνηση» πληθώρα πληροφοριών για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών.

Με το metis, στόχος της ΕΕΤΤ είναι: 

1. Η αντικειμενική ενημέρωση των τελικών χρηστών σχετικά με την ποιότητα των διαφόρων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών δικτύων όλων των παρόχων ανά γεωγραφικές περιοχές.

2. Η προστασία των τελικών χρηστών μέσω του ελέγχου του παρόχου από τον οποίο λαμβάνουν τις τηλεπικοινωνιακές τους υπηρεσίες.

3. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Η ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της ΕΕΤΤ.


Σύννεφο-ΕΕΤΤΤα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο metis αφορούν τους ακόλουθους Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ):

 •   ΔΠ Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
 •   ΔΠ Σταθερής Τηλεφωνίας, Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών VoIP
 •   ΔΠ Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών

Τα εργαλεία ή μεθοδολογία μέτρησης QoS &QoE είναι δύο κατηγοριών:

 • Κατηγορία 1: μετρήσεις από ελεγχόμενες μετρητικές διατάξεις με δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης όλων των παρόχων (benchmarking measurements).
 • Κατηγορία 2: μετρήσεις από τις τερματικές συσκευές κάθε χρήστη με δυνατότητα μέτρησης μόνο του παρόχου του (crowd sourcing measurements).

Το metis περιλαμβάνει:

 1. Μεθοδολογία μέτρησης QoS & QoE της κατηγορίας 1
 2. Παροχή μετρήσεων εν κίνηση των δεικτών ποιότητας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα για όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας
 3. Μέτρηση των δεικτών ποιότητας της ευρυζωνικότητας σε σταθερά σημεία για όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας
 4. Πληροφορίες λειτουργικότητας των μετρητικών διατάξεων καθώς και του συστήματος παρουσίασης
 5. Συγκρίσιμα αποτελέσματα
 6. Αναζήτηση αποτελεσμάτων μέσω GIS εφαρμογής
 7. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ETSI standards και τις συστάσεις της  ITU