Νέα/Ανακοινώσεις

  • Μετρητική Εκστρατεία 2015

    Η ΕΕΤΤ σύμφωνα με την Απόφασή της αριθ. 621/011/27.09.2011 (ΦΕΚ 2417/Β'/01.11.2011) «Καθορισμός των δεικτών ποιότητας των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισμό …