Μετρητικός εξοπλισμός για δείκτες ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών δικτύων κινητών επικοινωνιών

Η υλοποίηση του συστήματος μέτρησης των ΔΠ των κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία δύο δομικών υποσυστημάτων:

Υποσύστημα 1: Μετρητική διάταξη μέτρησης δεικτών ποιότητας εν κινήσει

Υποσύστημα 2: Δίκτυο μέτρησης των ευρυζωνικών δεικτών ποιότητας σε σταθερά σημεία

Οι μετρήσεις στο υποσύστημα 1 πραγματοποιούνται με ειδικά τροποποιημένο όχημα, εφοδιασμένο με το μετρητικό σύστημα Nemo Invex, , 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, 6 συσκευές καρτών δεδομένων και 3 σαρωτές. Το σύστημα διαθέτει δέκτη GPS για την συνεχή καταγραφή της θέσης του.


     

 Επιπρόσθετα, παρέχεται ειδικό σακίδιο πλάτης που περιλαμβάνει 6 συσκευές μετρήσεων δεδομένων (Nemo Walker). Για τον έλεγχο των δύο διατάξεων  χρησιμοποιείται το λογισμικό Nemo Invex Outdoor, στο όχημα με φορητό υπολογιστή (laptop) και στο σακίδιο πλάτης.

Το υποσύστημα 2 αποτελείται από 20 συστήματα (Nemo Autonomous) που τοποθετούνται σε σταθερά σημεία. Κάθε σύστημα αποτελείται από τρία probes μετρήσεων δεδομένων (Nemo Handy-A Autonomous). Το σύνολο των σημείων διαχειρίζεται απομακρυσμένα πλήρως η εφαρμογή Nemo Fleet Manager. Για τον έλεγχο των συσκευών (control), η εφαρμογή Fleet Manager αποστέλλει τα σενάρια μέτρησης στον Nemo Analyze Server (όπου περιλαμβάνει αυτή τη λειτουργικότητα) και από εκεί οι συσκευές διαβάζουν τις ρυθμίσεις ή το σενάριο μετρήσεων που πρέπει να εκτελέσουν.

Τα δεδομένα των μετρήσεων ακολουθούν μία κοινή δομή (Nemo File Format) και μπορούν να αναλυθούν από το ίδιο λογισμικό επεξεργασίας (Nemo Analyze). Τόσο οι κλήσεις φωνής όσο και η μεταφορά δεδομένων γίνεται προς εξυπηρετητές φωνής και δεδομένων αντίστοιχα (Voice Server, Data Server). Ειδικά για τις κλήσεις φωνής για να υποστηριχθεί η δυνατότητα κλήσης κινητό σε κινητό στον voice server έχει τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός με δέκτες κινητών τηλεφώνων που ελέγχουν όλες τις παραμέτρους ΔΠ.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ